Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
x
Akty prawne
Wymagania prawne
Wymagania własne
Aby móc przeglądać wymaganie własne na Mojej liście, musisz być zalogowany oraz mieć wykupiony Pakiet OPTIMA.


OPIS FUNKCJONALNOŚCI:

Zostań Menedżerem zgodności w swojej Organizacji!

Stwórz listę wymagań własnych, które dotyczą Twojej Organizacji.

Na portalu istnieją dwie drogi dodawania wymagań własnych przez Menedżera zgodności lub Oficera zgodności.

Pierwszą drogą dostępną w Dziale Organizacja – Wymagania własne jest dodawanie wymagań własnych, zawartych w indywidualnych aktach Organizacji, takich jak:

 • decyzje administracyjne,

 • umowy cywilnoprawne,

 • akty wewnętrzne (wymagania korporacyjne, zarządzenia, instrukcje),

 • i inne.

Drugą drogą jest dodawanie wymagań własnych do aktów prawnych, którego można dokonać w Dziale Identyfikacja – Akty prawne. Możesz tam wejść z belki górnej lub z narzędzi wyszukiwawczych na stronie głównej.

Przeglądając konkretny akt prawny (ustawę, rozporządzenie) sam możesz zidentyfikować wymagania w nim zawarte, które dotyczy Twojej Organizacji oraz dodać je do Mojej listy. W tym celu wystarczy kliknąć w pomarańczowy przycisk Dodaj wymaganie własne, znajdujący się nad treścią aktu prawnego. Dodając wymaganie własne nadajesz jego nazwę oraz wiążesz je z konkretnymi artykułami ustawy lub z całym rozporządzeniem. Każde wymaganie własne możesz również powiązać z aspektami i obiektami, które stworzyłeś wcześniej.

Każdy użytkownik może przeglądać wymagania własne na Mojej liście.
Aby wesprzeć świadomość pracowników wymagania te będą się wyświetlać według tych aspektów, które zostały przypisane danemu użytkownikowi przez Menedżera zgodności w Dziale Organizacja – Zespół zgodności.

Użytkownicy mogą również przeglądać wymagania własne na Mojej liście według obiektów, wystarczy że przełączą sposób ich wyświetlania w polu „Wybór” na „obiekty”. Po kliknięciu w dany obiekt po lewej stronie wyświetli się lista aspektów danego obiektu, którą można dalej filtrować.

Poszczególne rodzaje aspektów (środowiskowy, BHP, pożarowy, energetyczny) mają swoje oznaczenia graficzne na Mojej liście, co dodatkowo ułatwia użytkownikom poruszanie się w tym Dziale.

Menedżer zgodności oraz Oficerowie zgodności mogą zmienić opis oraz powiązania wymagań własnych z aspektami i obiektami poprzez przycisk „Edytuj”.

W przypadku chęci dodania kolejnego aktu prawnego do stworzonego wcześniej wymagania własnego wystarczy wybrać je z listy wymagań własnych podczas dodawania wymagania własnego.
DODAWANIE WYMAGANIA WŁASNEGO
 1. Wejdź w Organizacja – Wymagania własne na górnej belce.

 2. Kliknij w zielony przycisk „Dodaj”, aby dodać nowe wymaganie własne.

 3. Wypełnij pola po lewej stronie (pola z gwiazdką są obowiązkowe).

 4. Powiąż dodawane wymaganie własne z obiektami i aspektami Twojej Organizacji – zaznacz i przerzuć strzałką do elementów powiązanych (możesz to powiązanie stworzyć później w ramach edycji wymagania własnego).

 5. Kliknij „Zapisz” na dole okna dodawania wymagania własnego.

DODAWANIE WYMAGANIA WŁASNEGO DO AKTU PRAWNEGO
 1. Wyszukaj i wejdź w akt prawny.

 2. Kliknij w pomarańczowy przycisk „Dodaj wymaganie własne” nad treścią aktu prawnego.

 3. Kliknij „Tak” na pytanie „Czy chcesz teraz stworzyć wymaganie własne dla wybranego aktu prawnego?”

 4. Wpisz nazwę wymagania własnego lub wybierz z listy wcześniej dodanych wymagań własnych (możesz też wypełnić pole „Opis”).

 5. Powiąż dodawane wymaganie własne z konkretnymi artykułami ustawy lub z całym rozporządzeniem.

 6. Powiąż dodawane wymaganie własne z dodanymi wcześniej aspektami i obiektami.

 7. Kliknij „Zapisz” na dole okna dodawania wymagania własnego.

PRZEGLĄDANIE WYMAGAŃ WŁASNYCH NA MOJEJ LIŚCIE
 1. Wejdź w „Moja lista – Wymagania własne”.

 2. Po zalogowaniu wyświetli się lista Twoich aspektów (menu po lewej stronie) oraz lista powiązanych z nimi wymagań własnych (po prawej stronie). Możesz filtrować listę wymagań własnych, klikając w poszczególne aspekty. Po kliknięciu w dany aspekt wyświetli się lista jego obiektów, którą możesz dalej filtrować w celu wyświetlenia wymagań własnych, związanych z poszczególnymi obiektami.

 3. Możesz zmienić sposób wyświetlania wymagań własnych, klikając w pole „Wybór” nad menu po lewej stronie. Wybierz w nim „obiekty” w celu przeglądania wymagań własnych wg obiektów. Po kliknięciu w dany obiekt wyświetli się lista jego aspektów, którą możesz dalej filtrować w celu wyświetlenia wymagań własnych, związanych z poszczególnymi aspektami.

 4. Kliknij w dane wymaganie własne na Mojej liście, chcąc zapoznać się z jego treścią.

nowe uchylone zmiana