Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
x
Polityka prywatności

Polityka prywatności Portalu
wymagania-prawne.pl

Do ochrony prywatności Użytkowników Portalu wymagania-prawne.pl przywiązujemy dużą wagę. Zależy nam na tym, aby nie tylko być zgodnym z przepisami prawa o ochronie danych osobowych oraz o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ale również aby wszyscy Użytkownicy korzystając z naszego Portalu czuli się bezpiecznie.

Zapewniamy, iż dane osobowe Użytkowników Portalu wymagania-prawne.pl są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa polskiego oraz międzynarodowego, w szczególności z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Poniżej przedstawiamy główne zasady ochrony prywatności i bezpieczeństwa korzystania z Portalu wymagania-prawne.pl:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu jest Ecostandard Jacek Korzeniewski, wydawca portalu wymagania-prawne.pl, z siedzibą przy ul. Chemicznej 3/7 we Wrocławiu, zwany dalej „Administratorem”.

 2. Wszystkie podawane przez Użytkownika dane osobowe są dobrowolne. Służą one do założenia bezpłatnego konta, wykupu płatnych usług oraz do zarządzania przez Użytkownika głównego kontami pozostałych, podległych mu użytkowników.

 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz może w każdym momencie dokonać zmiany swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia lub usunięcia w swoim Profilu. Zmiany danych użytkowników podległych dokonuje Użytkownik główny (Menedżer zgodności).

 4. Każdy Użytkownik ma swój własny niepowtarzalny login, umożliwiający mu wraz z hasłem, dostęp do bezpłatnych lub odpłatnych Usług Portalu. Użytkownik może w każdej chwili zmienić swój login i hasło w swoim Profilu lub poprosić o zmianę tych danych Użytkownika głównego (Menedżera zgodności).

 5. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych, pisząc na adres cok@wymagania-prawne.pl, przy czym cofnięcie zgody jest równoznaczne z usunięciem przez Administratora bezpłatnego konta na portalu wymagania-prawne.pl. Administrator zapewnia, że wraz z kontem zostaną usunięte dane osobowe Użytkownika, podane podczas rejestracji.

 6. Zakładając bezpłatne konto, Użytkownik wyraża wyraźną i niewymuszoną zgodę na wykorzystanie podanych przez niego danych w formularzu bezpłatnej rejestracji do celów marketingowych tj. na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowej i oferty usług świadczonych przez Portal wymagania-prawne.pl i podmioty z nim powiązane oraz od partnerów handlowych Portalu.

 7. Wydawca zapewnia jednocześnie, że nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa.

 8. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane do czasu wykonania zawartych umów lub wynikających z nich roszczeń.

 9. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 10. W przypadku wykupu płatnego pakietu OPTIMA Użytkownik główny oraz uprawnieni przez niego użytkownicy podlegli (Oficerowie zgodności) wprowadzają inne dane organizacji, niezbędne do prawidłowego korzystania z pakietu, dotyczące jej aspektów, obiektów, wymagań własnych oraz użytkowników podległych. Zarządzanie tymi danymi, ich dodawanie i usuwanie, pozostaje w gestii Użytkownika głównego (Menedżera zgodności) oraz użytkowników podległych (Oficerów zgodności).

 11. W ramach modułu „Ocena zgodności” Użytkownik główny oraz inni użytkownicy podlegli wprowadzają dane dotyczące oceny zgodności działania organizacji z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi i innymi. Zarządzanie tymi danymi, ich dodawanie i usuwanie, pozostaje w gestii Użytkownika głównego (Menedżera zgodności) lub uprawnionych użytkowników podległych (Oficerów zgodności).

 12. Każdy Użytkownik ma jedynie dostęp do danych wprowadzonych przez siebie lub innych Użytkowników w ramach danej organizacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego zrealizowania Usług. Wydawca chroni dane osobowe oraz inne Użytkowników i dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym wykorzystaniem.

 13. W każdej chwili przysługuje Użytkownikowi prawo przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora danych, a także prawo skargi do organu nadzorczego w sprawie przetwarzania danych osobowych.

 14. W przypadku chęci uzyskania wszelkich informacji na temat danych osobowych na portalu wymagania-prawne.pl prosimy o kontakt na adres: cok@wymagania-prawne.pl.


Wrocław, dnia 01.10.2021 roku

Wydawca Portalu
Ecostandard Jacek Korzeniewski