Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
x
O nas
Nasi autorzy
Pomoc
Kontakt
Zgodnie z prawem!

Portal wymagania-prawne.pl zawiera kompleksowe narzędzia do zarządzania zgodnością prawną w następujących obszarach:
 • Ochrona środowiska
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Zarządzanie energią
Narzędzia te umożliwiają zarządzanie wymaganiami prawnymi i innymi Organizacji zgodnie z podejściem norm ISO:
 • 14001:2015 Systemy zarządzania środowiskiem
 • 45001:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • 50001:2018 Systemy zarządzania energią

Identyfikacja - Moja lista

Portal pozwala zidentyfikować konkretne wymagania prawne, zawarte w aktach prawnych oraz dodawać je do Mojej listy. Wymagania prawne zostały napisane przez naszych ekspertów, którzy w sposób przystępny dla czytelnika przedstawili najważniejsze obowiązki, wynikające z aktów prawnych.

Czy opisaliśmy wszystkie wymagania prawne na naszym portalu? Z pewnością nie, ale znaleźliśmy na to rozwiązanie. Użytkownik przeglądając dany akt prawny może sam dodawać do niego wymagania własne, wiążąc je z konkretnymi artykułami ustawy lub z całym rozporządzeniem.

Dodawane wymagania własne mogą też dotyczyć innych wymagań Organizacji, w tym zawartych w uregulowaniach korporacyjnych, umowach itp. W ten sposób każdy może skompletować własną listę wymagań prawnych i innych, dotyczących Organizacji.

Organizacja – aspekty i obiekty

Użytkownik główny, zwany Menedżerem zgodności, może wprowadzić listę swoich aspektów oraz obiektów, do których będzie dodawał akty prawne, wymagania prawne oraz wymagania własne. Możliwy jest wybór jednego z następujących rodzajów aspektów:
 • środowiskowy
 • BHP
 • przeciwpożarowy
 • energetyczny
Wprowadzenie listy obiektów umożliwia dystrybucję dodawanych aktów prawnych, wymagań prawnych oraz wymagań własnych według dowolnie zdefiniowanych obiektów danej Organizacji (np. oddziałów, procesów, instalacji).

Organizacja – Zespół zgodności

Menedżer zgodności może sam zarządzać zgodnością w Organizacji, albo powierzyć część zadań dodawanym przez siebie użytkownikom, przypisując im jedną z ról:
 • Oficer zgodności
 • Auditor zgodności
 • Pracownik
Najszersze uprawnienia można przypisać Oficerowi zgodności. W ramach przypisanych mu obiektów może dodawać aspekty, a następnie dodawać akty prawne, wymagania prawne oraz wymagania własne, wiążąc je ze swoimi aspektami i obiektami.

Pozostali użytkownicy po zalogowaniu widzą na Mojej liście te aspekty oraz przypisane do nich akty prawne i wymagania, które ich dotyczą.

Ocena zgodności

Podział ról między użytkownikami odgrywa ważną rolę w module Ocena zgodności. Menedżer zgodności oraz Oficer zgodności mogą zarządzać rocznym Programem ocen zgodności lub Programem auditów zgodności, przypisując wykonanie oceny lub auditu w danym obszarze pozostałym użytkownikom (pracownikom lub auditorom).

Podczas wykonywania oceny lub auditu użytkownicy mogą nie tylko udokumentować swoją zgodność, ale również identyfikować niezgodności lub ryzyka niezgodności, które są następnie monitorowane poprzez automatyczne umieszczenie ich w Rejestrze niezgodności.

W ten sposób portal pozwala na zarządzanie ryzykiem braku zgodności z wymaganiami prawnymi, wychodząc naprzeciw podejściu opartemu na ryzyku zawartym w normach ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 oraz ISO 50001:2018.
Dodawanie aktu prawnego
 • Wyszukaj i wejdź w akt prawny.

 • Kliknij w pomarańczowy przycisk „Dodaj akt prawny” pod nazwą aktu prawnego.

 • Jeśli chcesz powiązać akt prawny z dodanymi wcześniej aspektami i obiektami, kliknij „Tak” w oknie dodawania aktu prawnego, a następnie przerzuć wybrane aspekty i obiekty do elementów powiązanych.

 • Kliknij „Zapisz” na dole okna dodawania aktu prawnego.

Dodawanie wymagania prawnego
 • Wyszukaj i wejdź w wymaganie prawne.

 • Kliknij w pomarańczowy przycisk „Dodaj wymaganie prawne” pod nazwą wymagania prawnego.

 • Jeśli chcesz powiązać wymaganie prawne z dodanymi wcześniej aspektami i obiektami, kliknij „Tak” w oknie dodawania wymagania prawnego, a następnie przerzuć wybrane aspekty i obiekty do elementów powiązanych.

 • Kliknij „Zapisz” na dole okna dodawania wymagania prawnego.
Dodawanie wymagania własnego do aktu prawnego
 • Wyszukaj i wejdź w akt prawny.
 • Kliknij w pomarańczowy przycisk „Dodaj wymaganie własne” nad treścią aktu prawnego.
 • Kliknij „Tak” na pytanie „Czy chcesz teraz stworzyć wymaganie własne dla wybranego aktu prawnego?”.
 • Wpisz nazwę wymagania własnego lub wybierz z listy wcześniej dodanych wymagań własnych (możesz też wypełnić pole „Opis”).
 • Powiąż dodawane wymaganie własne z konkretnymi artykułami ustawy lub z całym rozporządzeniem.
 • Powiąż dodawane wymaganie własne z dodanymi wcześniej aspektami i obiektami.
 • Kliknij „Zapisz” na dole okna dodawania wymagania własnego.