Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.
x
Akty prawne
Wymagania prawne
Wymagania własne
Aby móc przeglądać wymaganie prawne na Mojej liście, musisz być zalogowany oraz mieć wykupiony Pakiet OPTIMA.


OPIS FUNKCJONALNOŚCI:

Zostań Menedżerem zgodności w swojej Organizacji!

Stwórz listę wymagań prawnych, które dotyczą Twojej Organizacji oraz zapewnij do nich dostęp innym pracownikom.

Wszystkie opublikowane na portalu wymagania prawne są dostępne w Dziale Identyfikacja – Wymagania prawne, do którego można wejść z belki górnej lub poprzez narzędzia wyszukiwawcze na stronie głównej.

Każde wymaganie prawne można dodać do Mojej listy za pomocą pomarańczowego przycisku Dodaj wymaganie prawne widocznego pod nazwą wymagania prawnego. Funkcjonalność ta przysługuje Menedżerowi zgodności oraz Oficerom zgodności. Podczas dodawania wymaganie prawne można powiązać ze stworzonymi wcześniej aspektami i obiektami.

Menedżer zgodności może też skorzystać z Multikreatora , dostępnego w Dziale Organizacja, aby jednocześnie dodać aspekty i obiekty wraz z wymaganiami prawnymi do Mojej listy.

Każdy użytkownik może przeglądać wymagania prawne na Mojej liście.
Aby wesprzeć świadomość pracowników wymagania te będą się wyświetlać według tych aspektów, które zostały przypisane danemu użytkownikowi przez Menedżera zgodności w Dziale Organizacja – Zespół zgodności.

Użytkownicy mogą również przeglądać wymagania prawne na Mojej liście według obiektów, wystarczy że przełączą sposób ich wyświetlania w polu „Wybór” na „obiekty”. Po kliknięciu w dany obiekt po lewej stronie wyświetli się lista aspektów danego obiektu, którą można dalej filtrować.

Poszczególne rodzaje aspektów (środowiskowy, BHP, pożarowy, energetyczny) mają swoje oznaczenia graficzne na Mojej liście, co dodatkowo ułatwia użytkownikom poruszanie się w tym Dziale.

Menedżer zgodności oraz Oficerowie zgodności mogą zmienić powiązania wymagań prawnych z aspektami i obiektami poprzez przycisk „Edytuj wymaganie prawne”.

Każde wymaganie prawne posiada opis przygotowany przez jednego z naszych ekspertów, w tym linki do aktualizowanych na bieżąco aktów prawnych, w których można podejrzeć ujednolicone brzmienie omawianych przepisów prawnych. Przydatnymi elementami wymagania prawnego są również pytania kontrolne, pomocne w procesie identyfikacji i oceny wymagań prawnych.

DODAWANIE WYMAGANIA PRAWNEGO
  1. Wyszukaj i wejdź w wymaganie prawne.

  2. Kliknij w pomarańczowy przycisk „Dodaj wymaganie prawne” pod nazwą wymagania prawnego.

  3. Jeśli chcesz powiązać wymaganie prawne z dodanymi wcześniej aspektami i obiektami, kliknij „Tak” w oknie dodawania wymagania prawnego, a następnie przerzuć wybrane aspekty i obiekty do elementów powiązanych.

  4. Kliknij „Zapisz” na dole okna dodawania wymagania prawnego.

PRZEGLĄDANIE WYMAGAŃ PRAWNYCH NA MOJEJ LIŚCIE
  1. Wejdź w „Moja lista – Wymagania prawne”.

  2. Po zalogowaniu wyświetli się lista Twoich aspektów (menu po lewej stronie) oraz lista powiązanych z nimi wymagań prawnych (po prawej stronie). Możesz filtrować listę wymagań prawnych, klikając w poszczególne aspekty. Po kliknięciu w dany aspekt wyświetli się lista jego obiektów, którą możesz dalej filtrować w celu wyświetlenia wymagań prawnych, związanych z poszczególnymi obiektami.

  3. Możesz zmienić sposób wyświetlania wymagań prawnych, klikając w pole „Wybór” nad menu po lewej stronie. Wybierz w nim „obiekty” w celu przeglądania wymagań prawnych wg obiektów. Po kliknięciu w dany obiekt wyświetli się lista jego aspektów, którą możesz dalej filtrować w celu wyświetlenia wymagań prawnych, związanych z poszczególnymi aspektami.

  4. Kliknij w dane wymaganie prawne na Mojej liście, chcąc zapoznać się z jego treścią.

nowe uchylone zmiana